Lundeborg Vandværks takstblad 2023.

Alle priser er incl. moms.

Opdateret d. 2.2.2023

Kategori:

Fast afg.

kr.

Vand pr.m3

Afgift til stat pr. m3

Pris i alt pr. m3

Målerleje årligt

125,00

0

0

0

Privat beboelse

812,50

9,38

7,97

17,35

Lejlighed

812,50

0

0

0

Landbrug og andet erhverv

937,50

9,38

7,97

17,35

Institutioner

937,50

9,38

7,97

17,35

Andet vandværk

0

9,38

0

0

         

Tilslutningbidrag

       

Eenfamiliehus

12.500

0

0

0

Fritidshus

12.500

0

0

0

Boligenhed på en i forvejen tilsluttet matrikel

6.250

0

0

0

Anlægsbidrag

       

Stenmure-Boelsm-Hessg.vej

19.500

0

0

0

Caroline Amalievej

28.750

0

0

0

Tanghavevej-Hovvej

19.500

0

0

0

Fredskovvej-Tanghavevej

19.500

0

0

0

Knarreborg Møllevej

19.500

0

0

0

Gl. Lundeborgvej nord for Tangeå

28.750

0

0

0


Flyttegebyr: 125,00kr.
Rykkergebyr 1. gang: 100,00kr.
Rykkergebyr 2. gang med lukkevarsel: 150,00kr.

Tilbage til forsiden